خلاصه ی چهار قسمت اخر سریال سلطنت

در این میان شوهر مری همش بهش ضربه میزنه و مری چند بار می بخشش. اول از همه می خواد مری را از سلطنت برکنار کنه و خودش نایب السلطنه بشه. در این میان بچه ی مری هم به دنیا می اد که به افتخار برادرش اسمش را جیمز می گذاره. این توطئه ها همش خنثی می شه و مری به کمک لردی که عاشقش هست همه ی اینها را خنثی می کنه و سران شورش را اعدام می کنه. شوهرش فراری می شه و بعد به مری می گه که من همه ی این شورشیان که فرار کردن را در یک کلبه می کشونم که تو اونها را دستگیر کن. اما همه را در انجا جمع می کنه و دربها را می بنده و همه را به اتش می کشه تا علیه اش مدرکی نباشه. از طرفی حالت روانی ها را پیدا کرده و همش عشق اش را کنار خودش می بینه. مری که از دست کارهای شوهرش که پر از خشونت هست قاطی کرده به لرد باثول فرمان قتل شوهرش را می ده و قرار در یک اتش سوزی کشته بشه که شوهرش جان سالم به در می بره و لرد باثول مجبور می شه با دستان خودش اون را خفه کنه. اما افراد جان ناکس مری را به اتهام قتل شوهرش دستگیر می کنن  و داستان به نوزده سال بعد می ره و مشخص می شه که مری همه ی این سالها درانگلیس زندانی بوده. جیمز را نشون می ده که قراره به کمک مادرش بره اما الیزابت می گه که تو پادشاه انگلیس و اسکاتلند خواهی شد اگر جلوی قتل مادرت را نگیری و در یک صحنه ی غمگین سر مری زده می شه و بعد فرانسیس می اد و بهش دلداری می ده که ما دوباره به هم رسیدیم و بعد بهترین صحنه های عاشقانه ی مری و فرانسیس را نشون می ده و سریال تموم می شه.

در فرانسه هم نشون می ده که همش بین دو پسر کاترین سر سلطنت دعوا است که هنری برادر کوچکتر هی توطئه می چینه که خنثی می شه و در این میان یکی از پیشگوها می گه که کاترین برای اداره ی امور باید از یکی از دخترهاش استفاده کنه و یک دختر جدید وارد داستان می شه که جز دختران کاترین بود و دیگه سرونوشت کاترین را نشان نمی ده.

در انگلیس نارسیس انتقام سختی از الیزابت که زنش را  کشته بود می گیره. اون به وسیله ی خدمتکار عشق الیزابت یعنی گیدیون را مسموم می کنه و گیدیون در اغوش الیزابت از دنیا می ره. از طرفی جان ناکس که اوون نامه ی جعلی را به زنش فرستاده بود را دستگیر می کنه و بعد اون را از مردانگی می اندازه و انتقام بدی ازش می گیره. در فرانسه هم همش همراه کاترین است.

/ 0 نظر / 2466 بازدید