معرفی کتاب

نام کتاب: بهشت اندازه ما نیست نویسنده خانم مهسا

این کتاب با خودکشی شوهر یاسی به نام مهرداد شروع می شه و یاسی و دوستش رها شروع می کنن به تعریف حوادث برای دوستشون ایمان. یاسی مادرش فوت کرده و خیلی وقته از پدرش خبر نداره و دست فروشی می کنه رها هم توی یک ارایشگاه کار می کنه در این ارایشگاه انها زنی به نام شراره را می بینن که شراره این دو را وسوسه می کنه تا مدل بشن بعد از مدتی به بهانه مد انها را به دبی می بره اما خبری از سالن مد نیست و انها به شیخ های عرب فروخته شده اند. یاسی به مردی دورگه که پدری عرب و مادری ایرانی داره فروخته می شه و اولین بار با گلدون به سر این مرد می زنه و نمی زاره بهش تعدی کنه بعد از شکنجه این مرد می خواد باز دل یاسی ر ابه دست بیاره که یاسی پیشنهاد می ده که همسرش بشه و طالب ان مرد که اسم ایرانی اش فرخ است قبول می کنه .یاسی به دنبال دوستش رها می گرده و اون را در وضعیت اسفباری پیدا می کنه. داستان بسیار زیبا و پر فراز و فرودی است که یک لحظه نمی تونید زمینش بزارید و قلم بسیار زیبایی داره

/ 0 نظر / 398 بازدید