دیشب در ترکیه یک قسمت فوق العاده از سریال مرحمت را نشان داد این قسمت که هم زمان با کریسمس بود مراسم ازدواج فیرات و نارین دو قهرمان سریال مرحمت بود که از کودکی به هم علاقه داشتند. این قسمت همراه طنز جالبی بود.

فیرات با بلندگویی که مخصوص سبزی فروش ها بود از نارین درخواست ازدواج کرد و پشتش چند نوازنده دورگرد مشغول نواختن بودند. نارین یاد قبل افتاد که فیرات بالای ماشین رفته بود و وسط شهر از او خواستگاری کرده بود ان موقع نارین با لباسش صورتش را پوشاند و الان هم همین کار را کرد اما در نهایت بله را به فیرات گفت. فیرات ذوق زده به سمت نارین پرید و او را بوسید از ان طرف سرمت و دنیز امدند هر دو با خوش رویی به انها تبریک گفتند. سرمت جواهر ساز را به خانه اورد و حلقه ها را انتخاب کردند یک دستبند زیبا هم برای دنیز برداشت. از ان طرف شادیه و ظفر دعوایشان شده بود رجب ظفر را بیرون می برد و او را کتک می زند زیرا ظفر شادیه را کتک زده بود. دنیز خبر نامزدی را به شادیه می دهد و شادیه با شعف به سراغ نارین می رود. سرمت نمی گذارد که رجب سر نامزدی باشد و سرمت حلقه ها را دست می کند نارین یادش می اید که اولین بار چطور فیرات را دیده بود و چگونه عاشق او شده بود همه صحنه های زندگی اش جلوی چشمش می اید ان لحظه که تنها در جنگل بود و حالا فیرات عشق زندگی اش را در کنارش داشت. حلقه ها را سرمت دستشان می کند و در این میان یک نگاه عاشقانه هم به دنیز می کند و دنیز زیر زیرکی می خندد. ظفر به دنبال شادیه می اید شادیه از دست او دلخور است اما ظفر سعی می کند کمی از دل شادیه در بیاورد. ایرماک عصبی و ناراحت است و از ان طرف اتف هم پکر است و با جان در حال نوشیدنی خوردن و اواز خواندن هستند. سر انجام روز موعود می رسد و نارین و فیرات بعد از تحمل مشکلات زیاد با هم ازدواج می کنند.

کریسمس مبارک این عکس ها را زهرا و مهسا عزیز فرستاده اند از این دوستان نهایت تشکر را دارم