دوستان یک تغییر اساسی در شبکه ریور صورت گرفته که به صورت زیر می باشد:

شمیم عشق : ازشنبه تا پنجشنبه ساعت 8 شب ( یعنی این سریال تا قبل از عید تمام می شود ) تکرارش ساعت 12 شب 8 صبح و 4 عصر

سریال دیلا: روزهای زوج ساعت 9 شب تکرارش9 صبح و 5 بعداز ظهر و یک شب

سریال مرحمت: روزهای فرد ساعت 9 تکرارش یک شب9 صبح و 5 عصر

سریال کوزه ی: شنبه تا پنجشنبه ساعت 10. تکرار دو شب . 10 صبح و 6 عصر

کارادایی: زوج 11 شب و تکرارش 3 صبح 11 ظهر و 7 شب

حریم: فرد 11 شب و تکرارش 3 صبح و 11 ظهر و 7 شب

ایزل: 12 ظهر

از بوسه تا عشق: یک ظهر 

لاله:2 ظهر

عشق ممنوع: 3 ظهر