دوستان عزیز بسیاری از شما درخواست خلاصه های این سریال جدید را کرده بودید که درترکیه حسابی غوغا به پا کرده من هم براتون خلاصه های این سریال را از روی پیج اینستاگرام این سریال به نام 

annedizisi_iran می گذارم که برای عکس ها و اطلاعات بیشتر می تونید به این صفحه سر بزنید و اگر این صفحه خلاصه ها را بگذاره خلاصه های این سریال را هر هفته براتون میگذارم. این سریال با بازی جانسو دره و وحیده گردوم همان خرم در میانسالی است که بازی های درخشانی را ارائه کرده اند البته نباید از بازی خوب بازیگر خردسال این فیلم هم گذشت که حسابی این روزها بازی اش گل کرده و همه ازش تعریف می کنند