دوستان این عکس ها را افسانه جان فرستاده توی ادامه مطلب دو عکس از لیا دوست بوراک هم هست همونی است که موهاش بلوند است. لیا مجری یونانی بوده و این روزها دی جی می باشد در ضمن عکس زیری برای سفر بوراک به واتیکان است برای اهدای جوایز